ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
หน้าแรก แผนที่จังหวัด ประมวลรูป ติดต่อเรา
เกี่ยวกับจังหวัดตาก        
>> ประวัติจังหวัดตาก
>> ตราประจำจังหวัด
>> สถานที่ท่องเที่ยว
>> การเดินทางเข้าจังหวัดตาก
>> ประวัติอำเภอต่างๆ
>> ทำเนียบผู้ว่า
>> ดอกไม้ประจำจังหวัด
>> ต้นไม้ประจำจังหวัด
>> ที่ตั้งและอาณาเขต
>> ภูมิประเทศ
>> ภูมิอากาศ
>> แหล่งน้ำ
>> ป่าไม้
>> แร่ธาตุ
ป่าไม้

ในปี 2528 จังหวัดตากมีเนื้อที่ป่าไม้ 7,839,375 ไร่ หรือประมาณ 76.45 % ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด เนื้อที่ป่าถูกทำลายไปเรื่อยๆ จนเหลือ 7,760,325 ไร่ ในปี 2543 หรือประมาณ 75.68 % ของเนื้อที่ทั้งหมดของจังหวัด ในปี 2530 มีป่าสงวนแห่งชาติ 15 ป่า เนื้อที่ (ตามประกาศกฎกระทรวง) 7,567,768 ไร่ คิดเป็น 73.80 % ของเนื้อที่จังหวัด 

จำนวนและพื้นที่ของป่าไม้จำแนกตามประเภทของป่า.

ประเภทป่า

จำนวน (แห่ง)

พื้นที่ (ไร่)

1. อุทยานแห่งชาติ

6

560,625

2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

5

3,798,967

3. ป่าสงวนแห่งชาติ

15

7,567,768

รายชื่ออุทยานแห่งชาติ

รายชื่อ

อยู่ในเขตพื้นที่

เนื้อที่ทั้งหมด

เนื้อที่ภายใน จ.ตาก

1. อุทยานแห่งชาติลานสาง

อ.เมืองตาก

65,000

65,000

2. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

อ.สามเงา

626,875

199,200

3. อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

อ.เมืองตาก อ.แม่สอด

93,125

93,125

4. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

กิ่ง อ.วังเจ้า

466,875

85,500

5. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

อ.แม่สอด

2,000

2,000

6. อุทยานแห่งชาติแม่เมย

อ.ท่าสองยาง

115,800

115,800

รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ

รายชื่อ

อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอ

เนื้อที่ทั้งหมด(ไร่)

  1. ป่าลานสาง

  อ.เมืองตาก

41,831

  2. ป่าประจำรักษ์

  อ.เมืองตาก

164,875

  3. ป่าประดาง-วังเจ้า

  กิ่งอ.วังเจ้า อ.เมืองตาก

302,556

  4. ป่าแม่ท้อ-ห้วยตากฝั่งขวา

  อ.เมืองตาก อ.บ้านตาก

370,150

  5. สวนป่ารุกขชาติกิตติขจร

  อ.เมืองตาก

768

  6. ป่าแม่สลิด-โป่งแดง

  อ.เมืองตาก อ.สามเงา อ.บ้านตาก

566,377

  7. ป่าแม่ตื่น

  อ.บ้านตาก อ.สามเงา

166,875

  8. ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง

  อ.สามเงา

187,500

  9. ป่าแม่ละเมา

  อ.แม่สอด

354,687

10. ป่าแม่สอด

  อ.พบพระ อ.แม่สอด

697,750

11. ป่าแม่ระมาด

  อ.แม่ระมาด

412,487

12. ป่าท่าสองยาง

  อ.ท่าสองยาง

1,273,375

13. ป่าช่องแคบ แม่โกนเกน

  อ.พบพระ อ.แม่สอด

120,625

14. ป่าแม่กลอง อุ้มผาง

  อุ้มผาง

2,865,000

15. ป่าสามหมื่น

  อ.แม่ระมาด

170,468